ExS - ExpoSupport - Targi Nowej Generacji

Implementations
Please familiarise yourself with a few of many of the solutions we have developed and successfully implemented within the last 20 years.


Billing systemsSales Support Mobile SystemTelephone Call Data Records AnalysisMobilny InfomatKarta Mieszkańca
Karta Mieszkańca

Elektroniczna Karta Mieszkańca, w połączeniu z rozbudowanym Miejskim Systemem CRM daje możliwość powiązania jej właściciela z szeregiem informacji. Umożliwia dostęp do usług oferowanych przez miasto i podmioty z nim powiązane. Umożliwia korzystanie z ogólnodostępnej personalizowanej platformy zakupu usług takich jak bilety komunikacji miejskiej, bilety do kina, teatru, na basen, wyobrazić sobie można możliwość zapłaty podatków opłat manipulacyjnych w modelu zintegrowanym z e-urzędem.

W tych zastosowaniach możemy ją nazwać Elektronicznym portfelem mieszkańca i przypisać jej następujące funkcjonalności w sieci publicznych punktów korzystania z karty:

 • Komunikacja miejska (bilety jednorazowe, miesięczne)
 • Opłaty parkingowe (parkomaty)
 • Opłaty targowe
 • Rezerwacja i płatność w teatrach, galeriach...
 • Zintegrowany pakiet usług (mieszkaniec)
 • Zintegrowany pakiet usług (turysta/gość) (wstępy do galerii, muzeów, etc.)

Karta EKM może się kluczowym narzędziem w Wirtualnym Urzędzie Miasta. Gdzie spełniać może następujące role:

 • Automatyzacja procesów obsługi mieszkańca
 • Automatyzacja procesów informowania mieszkańca
 • Aplikacje na stronach urzędu umożliwiające interaktywne wypełnianie formularzy
 • Aplikacje na stronach urzędu umożliwiające inicjowanie procesów obsługi mieszkańców
 • Wirtualny nabór do jednostek oświaty (przedszkola, szkoły)


Infrastruktura techniczna

 • Fizyczne karty dla mieszkańców
 • Proces personalizacji kart
 • Miejska obsługa systemu
 • Urządzenia stacjonarne i mobilne


Podsumowanie, korzyści

 • Korzyści wynikające w EKM
 • Przyspieszenie procedur urzędowych


Inicjowanie procedur urzędowych bez konieczności wizyty w Urzędzie

 • Przyspieszenie procedur urzędowych
 • Inicjowanie procedur urzędowych bez konieczności wizyty w urzędzie
 • Łatwość dostępu do usług
 • Pakiety usług dla mieszkańców i gości
              Zarządzanie Zasobami LudzkimiWEB CRMM-KurierRozproszone Systemy KasoweMotofoxXstudioMobilny przedstawiciel handlowy
BCS - Experience the commitment

From the moment of its foundation in 1993, Business Computer Services (BCS) have focused on creating, developing and implementing complex IT systems. MORE

Technology and security

BCS only uses verified and supported technologies, with valid warranties and sufficient developer support.  MORE

Implementations

Please familiarise yourself with a few of many of the solutions we have developed and successfully implemented within the last 20 years. MORE